Setiap maklumat yang anda sediakan di Mahsyar, kami menghormati privasi anda. Amat penting untuk anda fahami tentang maklumat yang kami kumpul semasa lawatan anda, dan tindakan kami terhadap maklumat tersebut. Lawatan anda ke Laman Sesawang ini tertakluk kepada Dasar Privasi dan Terma & Syarat kami. Sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi ini hanya mengawal maklumat yang diberikan kepada mahsyar.com dan komunikasi daripada mahsyar.com. Sebarang maklumat ataupun komunikasi lain yang mungkin merujuk kepada Mahsyar; contohnya, komunikasi daripada peruncit atau kedai ‘brick-and-mortar’; adalah terkecuali. Kemas kini terakhir Dasar Privasi adalah pada 09/02/2022.

Maklumat Peribadi

Ketika anda menyemak seimbas kedai kami, kami juga menerima alamat protokol internet (IP) secara automatik yang menyediakan maklumat untuk membantu kami mengetahui penyemak seimbas dan sistem pengendalian anda. Anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat tertentu seperti maklumat perhubungan (nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, dan nombor telefon), kumpulan umur, jantina, dan kehendak produk dan/atau kanak-kanak, dan produk Mahsyar yang anda beli. Dengan kebenaran anda, kami boleh menghantar e-mel tentang kedai kami, produk baharu dan kemas kini lain.

Keselamatan

Bagi melindungi maklumat peribadi anda, kami mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah dan mengikut amalan terbaik industri, bagi memastikan agar ia tidak hilang, disalahguna, dicapai, didedahkan, diubah ataupun dimusnahkan secara tidak wajar.

Kuki

Kuki akan disimpan dalam pemacu keras komputer anda sehingga anda menghapuskannya. Kami juga mungkin menggunakan kuki ataupun ‘sesi’ sementara untuk membantu anda membeli-belah, dan membenarkan Shopify menyimpan maklumat ‘sesi’ anda (perujuk, laman penambat, dsb.). Kami juga menggunakannya bagi memahami tingkahlaku pembelian pelanggan untuk menterjemah data seperti tanggapan, jumlah lawatan setiap pelanggan, dan kandungan troli anda. Jika kedai berkenaan mempunyai kata laluan, ia digunakan untuk menentukan jika pelawat semasa dapat mencapainya.

Pendedahan

Kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda jika kami dikehendaki untuk berbuat demikian oleh undang-undang, ataupun jika anda melanggar Syarat Perkhidmatan kami.

Pemberitahuan Perubahan

Kami boleh menyemaksemula Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami memutuskan untuk mengubah Dasar Privasi, kami akan siarkan dasar terkini di sini. Memandangkan kami mungkin akan melakukan perubahan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan, kami cadangkan anda merujuk Dasar Privasi ini secara berkala. Sila ambil perhatian bahawa hak kami untuk menggunakan maklumat pengenalan peribadi anda adalah berdasarkan Dasar Privasi yang berkuat kuasa pada masa maklumat berkenaan digunakan.